ID bài viết : 00203180 / Sửa lần cuối : 05/10/2023In

Thông tin về cách sử dụng Google Assistant trên tai nghe của bạn

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Chuẩn bị

    Lưu ý: Bạn sẽ không thể liên kết tai nghe với ứng dụng Google Assistant dành cho iOS do những thay đổi về tính năng Google Assistant của Google.


    Bài viết liên quan