ID bài viết : 00290328 / Sửa lần cuối : 01/02/2024In

[VIDEO] Cách bảo quản Tai nghe choàng đầu của bạn

    Lưu ý: Video hướng dẫn sau đây chủ yếu dành cho tai nghe choàng đầu

    Tai nghe bị hỏng do bảo quản không đúng cách có thể gây khó chịu. Hãy tìm hiểu một số mẹo về cách giữ Tai nghe của bạn luôn ở tình trạng tốt!


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube