ID bài viết : 00223704 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Tai nghe không bật.

    Chọn loại hoặc mẫu tai nghe thích hợp để biết các bước khắc phục sự cố:

    Choàng đầu / Nhét tai

    Truly Wireless

    Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe