ID bài viết : 00277805 / Sửa lần cuối : 26/10/2022In

Tai nghe không sạc điện.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý: Để biết thông tin cụ thể về cách sử dụng sản phẩm của bạn, vui lòng tìm kiếm tên mẫu tai nghe bằng thanh tìm kiếm ở trang trên cùng.

  Hãy kiểm tra như sau:

  • Đã sử dụng cáp USB đi kèm để kết nối.
  • Kết nối cáp được bảo vệ an toàn.
  • Đảm bảo rằng bộ chuyển đổi AC USB đã được kết nối chắc chắn với ổ điện AC.
  • Khi sạc tai nghe qua cổng USB trên máy tính, hãy thử các bước sau đây:
   - Đảm bảo máy tính đã được bật.
   - Nếu máy tính được trang bị nhiều cổng USB, hãy sử dụng cổng khác.
   - Kết nối trực tiếp tai nghe với máy tính mà không cần sử dụng USB hub.
   - Nếu máy tính đang ở Chế độ chờ (Chế độ ngủ) hoặc Chế độ ngủ đông, hãy đặt máy về chế độ bình thường.
   - Nếu máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 8.1, hãy sử dụng Windows Update để cập nhật hệ điều hành.