ID bài viết : 00243105 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Google Assistant vô tình bật khi tôi thử chuyển đổi các chức năng Chống ồn và Chế độ âm thanh xung quanh

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu tai nghe và thiết bị ghép nối Bluetooth được kết nối lại, thông báo Google Assistant có thể bật lên. Nếu bạn chạm vào thông báo, cài đặt nút tai nghe hoặc chức năng cảm biến cảm ứng sẽ được chuyển thành Google Assistant. Nếu điều này xảy ra, hãy chuyển cài đặt đó về Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) qua ứng dụng Sony | Headphones Connect.

    QUAN TRỌNG: Nếu thông báo này xuất hiện lần nữa vào lần kết nối tiếp theo, bạn đừng chạm vào thông báo mà hãy vuốt thông báo sang nút tắt.