ID bài viết : 00233917 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tôi có thể tối ưu hóa tai nghe để nghe các bản nhạc 360 Reality Audio từ Amazon Music HD hay không?

    Bạn có thể nghe các bản nhạc 360 Reality Audio bằng gói đăng ký Amazon Music Unlimited với bất kỳ tai nghe nào.

    Lưu ý: bạn không thể tối ưu hóa (cá nhân hóa) ứng dụng Amazon Music với ứng dụng Sony | Headphones Connect (kể từ tháng 10 năm 2021).