ID bài viết : 00226346 / Sửa lần cuối : 18/05/2021In

Tôi có thể sử dụng đầu cắm chuyển đổi trên máy bay để sạc tai nghe không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Đầu cắm chuyển đổi trên máy bay cung cấp cho bạn âm thanh cân bằng từ hệ thống giải trí trên máy bay khi đi máy bay.

  adaptor-diagram

   

  CẢNH BÁO! Đầu cắm chuyển đổi trên máy bay KHÔNG DÙNG để sạc điện cho thiết bị. Việc bạn cắm đầu cắm chuyển đổi trên máy bay vào ổ cắm điện AC để sạc tai nghe sẽ gây ra hư hỏng nặng cho thiết bị.

  typeD_socket