ID bài viết : 00206491 / Sửa lần cuối : 08/05/2023In

Quá trình cập nhật phần mềm cho tai nghe của tôi dừng lại và không hoàn tất.

  Bài viết này hướng dẫn cách khắc phục sự cố khi quá trình cập nhật dừng giữa chừng và màn hình hiển thị một trong các thông báo sau đây:

  • Màn hình hiển thị thông báo Software transfer failed (Không truyền phần mềm được) trong khi cập nhật và quá trình cập nhật dừng lại
  • Quá trình cập nhật dừng lại ở màn hình Please wait...Downloading software... (Vui lòng chờ...Đang tải xuống phần mềm...)
  • Quá trình cập nhật dừng lại ở màn hình Please wait...Updating... (Vui lòng chờ...Đang cập nhật...)

  Nguyên nhân tiềm ẩn

  Nếu một trong các sự cố trên xảy ra, tình trạng sau đây có thể là nguyên nhân khiến quá trình cập nhật bị dừng trước khi hoàn thành.

  • Các thiết bị Bluetooth khác được kết nối với điện thoại thông minh (thiết bị đeo, v.v.)
  • Kết nối Bluetooth của tai nghe và thiết bị di động không ổn định
  • Tai nghe và/hoặc thiết bị di động sắp hết pin
  • Xuất hiện nhiễu tín hiệu, chẳng hạn như từ mạng LAN không dây hoặc các thiết bị không dây khác
  • Chức năng Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn) được đặt thành ON (BẬT) (chỉ dành cho tai nghe Truly Wireless)
  • Chế độ tiết kiệm pin trên thiết bị di động được đặt thành ON (BẬT) (chỉ dành cho thiết bị Android)
  • Phát nhạc trong khi đang cập nhật (chỉ dành cho WF-1000XM4)
  • Tai nghe được cất trong hộp sạc (chỉ dành cho tai nghe Truly Wireless)

  Giải pháp

  Lưu ý: Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của tai nghe, một số bước có thể không được áp dụng. Trong trường hợp này, hãy bỏ qua bước này.

  1. Trong màn hình cập nhật, chạm vào Cancel (Hủy) trên ứng dụng Sony | Headphones Connect để hủy cập nhật.
  2. Tắt nguồn tất cả các thiết bị Bluetooth kết nối với thiết vị di động đang được sử dụng cho quá trình cập nhật.
   Lưu ý: Có thể không cập nhật được nếu thiết bị của bạn kết nối với một thiết bị Bluetooth khác đã đăng ký với ứng dụng Sony | Headphones Connect hoặc một thiết bị tương thích với công nghệ Năng lượng Bluetooth thấp (BLE) (thiết bị đeo, đồng hồ thông minh, v.v.).
  3. Tắt thiết bị di động, sau đó bật lại.
  4. Đóng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
  5. Sạc đầy pin của tai nghe của bạn và thiết bị di động.
  6. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect trên thiết bị di động.
  7. Sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect, kết nối tai nghe và thiết bị di động qua Bluetooth, phát nhạc và kiểm tra xem âm thanh có thể phát ra từ cả hai tai của tai nghe hay không.
  8. Đối với riêng tai nghe Truly Wireless: Kiểm tra chức năng Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn). Nếu cài đặt này là ON (BẬT), tai nghe sẽ tắt khi bạn không đeo tai nghe trong 5 phút. Chuyển cài đặt chức năng Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn) thành OFF (TẮT) trong khi cập nhật.
   Lưu ý:
   • Theo mặc định, chức năng Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn) được đặt thành ON (BẬT).
   • Sau khi hoàn tất quá trình cập nhật, bạn có thể đặt lại chức năng Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn) thành ON (BẬT), nếu muốn.
  9. Thực hiện lại quá trình cập nhật bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   Lưu ý:
   • Tắt hoặc đóng tất cả các ứng dụng khác đang chạy trên thiết bị di động.
   • Kéo tai nghe và thiết bị di động lại gần nhau hơn.
   • Khi cập nhật, hãy để tai nghe và thiết bị di động cách xa các thiết bị khác truyền sóng vô tuyến, bao gồm cả thiết bị Bluetooth và Wi-Fi.
   • Khi sử dụng thiết bị iOS (iPhone, iPad, v.v.), hãy tắt các cài đặt Google Assistant.
   • Khi sử dụng thiết bị iOS (iPhone, iPad, v.v.), hãy dừng phát nhạc trong khi cập nhật (chỉ dành cho WF-1000XM4).
  10. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe.
  11. Cài đặt lại tai nghe. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.