ID bài viết : 00203935 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Bảng điều khiển cảm biến cảm ứng trên tai nghe của tôi không phản hồi

  QUAN TRỌNG: Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Làm theo các bước sau đây nếu bảng điều khiển cảm biến cảm ứng của tai nghe không phản hồi:

  1. Trên thiết bị di động của bạn, xóa dữ liệu ghép nối, sau đó ghép nối lại tai nghe.
  2. Thiết lập lại tai nghe.
  3. Ghép nối tai nghe với một thiết bị Bluetooth khác.
  4. Nếu bảng điều khiển cảm biến cảm ứng không phản hồi sau khi thực hiện các bước nêu trên, hãy bắt đầu lại quá trình cài đặt cho tai nghe.

  LƯU Ý:

  • Khi bạn sử dụng cáp tai nghe thì chỉ có Quick Attention Mode (Chế độ nghe nhanh âm thanh bên ngoài) hoạt động. Kết nối tai nghe của bạn với thiết bị di động bằng cách sử dụng kết nối Bluetooth.
  • Các cấu hình Bluetooth A2DP (Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao) và AVRCP (Cấu hình điều khiển âm thanh, hình ảnh từ xa) phải được hỗ trợ cho các thiết bị kết nối. Tùy theo ứng dụng của bạn, các lệnh AVRCP có thể không được hỗ trợ.
  • Một số lệnh điều khiển và tính năng trên tai nghe của bạn yêu cầu ứng dụng Headphones Connect. Để biết thêm thông tin về cách vận hành ứng dụng Headphones Connect, vui lòng truy cập trang web: https://www.sony-asia.com/electronics/headphones-connect-app.
  • Tháo nhãn dán hoặc các nhãn tương tự dán trên bảng điều khiển cảm biến cảm ứng. Nếu không, bảng điều khiển cảm biến cảm ứng có thể không nhận dạng được các thao tác chạm.