ID bài viết : 00300028 / Sửa lần cuối : 01/02/2024In

[VIDEO] Cách bảo dưỡng Tai nghe Sony Truly Wireless

    Bạn đang thắc mắc cách bảo dưỡng tai nghe truly wireless của Sony?

    Video này sẽ chỉ cho bạn một số mẹo để giúp bạn bắt đầu.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube