ID bài viết : 00281704 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

[VIDEO] Đặt Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) bằng ứng dụng Headphone Connect

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tìm hiểu cách sử dụng Cài đặt Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) với Ricardo khi anh ấy hướng dẫn bạn từng bước, có trên một số tai nghe khử ồn của Sony

  Lưu ý: Video chỉ bằng Tiếng Anh


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh)

  Ứng dụng Sony | Headphones Connect giúp điều chỉnh âm thanh xung quanh để giảm tiếng ồn xung quanh trong khi vẫn cho phép truyền qua các âm thanh cần thiết, chẳng hạn như thông báo tàu xe khi bạn vừa nghe vừa di chuyển.

  Lưu ý: Yêu cầu tải xuống ứng dụng Sony | Headphones Connect từ App Store cho iOS hoặc từ Google Play cho Android. Tai nghe tương thích phải được liên kết để điều khiển hoạt động. Bạn có thể tải xuống ứng dụng bằng các liên kết bên dưới

  Tải xuống từ App Store TẢI XUỐNG TỪ Google Play