ID bài viết : 00249765 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Khắc phục sự cố không sạc được tai nghe Truly Wireless

  Trang này trình bày cách khắc phục sự cố không sạc được tai nghe Truly Wireless.

  hình ảnh WF-1000X hình ảnh WF-1000XM3 hình ảnh WF-H800 hình ảnh WF-SP700N hình ảnh WF-SP800N hình ảnh WF-SP900 hình ảnh WF-XB700

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  Trước khi bắt đầu

  Bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách cập nhật phần mềm của tai nghe lên phiên bản mới nhất. Hãy cập nhật trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

  WF-SP900

  LƯU Ý: Nếu bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc và tay của bạn che mất một hoặc cả hai cảm biến tiệm cận thì tai nghe có thể không bắt đầu sạc được. Khi đặt tai nghe vào hộp sạc, hãy đảm bảo tay của bạn không che mất các cảm biến tiệm cận (A).
  hình ảnh WF-SP900 chỉ báo vị trí của cảm biến tiệm cận

  LƯU Ý: Nếu thông báo "Unfortunately, there currently are no downloads for this product." (Rất tiếc, hiện chưa có bản tải xuống nào cho sản phẩm này.) xuất hiện trên trang tải xuống, hãy chuyển đến bước tiếp theo.

  Giải pháp

  1. Khi bạn đặt tai nghe vào hộp sạc, đèn báo sạc có nhấp nháy không?
   hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-1000X đang nhấp nháy hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-1000XM3 đang nhấp nháy hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-H800 đang nhấp nháy hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-SP700N đang nhấp nháy hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-SP800N đang nhấp nháy hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-SP900 đang nhấp nháy hình ảnh đèn báo của hộp sạc WF-XB700 đang nhấp nháy

   Có, đèn báo nhấp nháy.

   WF-1000X

   Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện tình trạng bất thường và các đèn báo sẽ nhấp nháy. Khi bạn nhận thấy hộp sạc quá lạnh hoặc quá nóng, hãy để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi trở về phạm vi nhiệt độ sạc bình thường thì có thể cần phải sửa chữa thiết bị.

   WF-1000XM3

   Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện tình trạng bất thường và các đèn báo sẽ nhấp nháy. Khi bạn nhận thấy hộp sạc quá lạnh hoặc quá nóng, hãy để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi trở về phạm vi nhiệt độ sạc bình thường thì có thể cần phải sửa chữa thiết bị.

   Nếu đèn báo của hộp sạc tắt ngay sau khi nhấp nháy thì tức là hộp sạc sắp hết pin.
   Chuyển đến bước 4.

   WF-H800

   Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện tình trạng bất thường và các đèn báo sẽ nhấp nháy. Khi bạn nhận thấy hộp sạc quá lạnh hoặc quá nóng, hãy để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi trở về phạm vi nhiệt độ sạc bình thường thì có thể cần phải sửa chữa thiết bị.

   Nếu đèn báo của hộp sạc tắt ngay sau khi nhấp nháy thì tức là hộp sạc sắp hết pin.
   Chuyển đến bước 4.

   WF-SP700N

   Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện tình trạng bất thường và các đèn báo sẽ nhấp nháy. Khi bạn nhận thấy hộp sạc quá lạnh hoặc quá nóng, hãy để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi trở về phạm vi nhiệt độ sạc bình thường thì có thể cần phải sửa chữa thiết bị.

   WF-SP800N

   Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện tình trạng bất thường và các đèn báo sẽ nhấp nháy. Khi bạn nhận thấy hộp sạc quá lạnh hoặc quá nóng, hãy để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi trở về phạm vi nhiệt độ sạc bình thường thì có thể cần phải sửa chữa thiết bị.

   Nếu đèn báo của hộp sạc tắt ngay sau khi nhấp nháy thì tức là hộp sạc sắp hết pin.
   Chuyển đến bước 4.

   WF-SP900

   • Nếu các đèn hoặc đèn báo sạc nhấp nháy nhiều lần, mỗi lần hai nhịp:
    Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt để bảo vệ hộp sạc tránh tình trạng pin xuống cấp hoặc hư hỏng. Để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.
   • Nếu đèn báo sạc nhấp nháy chậm:
    Hộp sạc sắp hết pin.
    Chuyển đến bước 4.

   WF-XB700

   Chỉ sạc tai nghe ở phạm vi nhiệt độ từ 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Nếu bạn vượt quá phạm vi nhiệt độ sạc khi sạc tai nghe, tai nghe sẽ phát hiện tình trạng bất thường và các đèn báo sẽ nhấp nháy. Khi bạn nhận thấy hộp sạc quá lạnh hoặc quá nóng, hãy để hộp sạc ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 đến 2 giờ. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi trở về phạm vi nhiệt độ sạc bình thường thì có thể cần phải sửa chữa thiết bị.

   Nếu đèn báo của hộp sạc tắt ngay sau khi nhấp nháy thì tức là hộp sạc sắp hết pin.
   Chuyển đến bước 4.

   Đèn báo không nhấp nháy nhưng bật sáng hoặc tắt.
   Chuyển đến bước 2.
  2. Đèn báo có bật sáng khi bạn đóng nắp hộp sạc, chờ khoảng 30 giây và mở lại nắp không?
   Kiểm tra trạng thái thông qua đèn báo của tai nghe.

   Đèn báo bật sáng.
   hình ảnh đèn báo của WF-1000X đang bật sáng hình ảnh đèn báo của WF-1000XM3 đang bật sáng hình ảnh đèn báo của WF-H800 đang bật sáng hình ảnh đèn báo của WF-SP700N đang bật sáng hình ảnh đèn báo của WF-SP900 đang bật sáng Đã bắt đầu sạc được. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Đèn báo sẽ tắt khi sạc xong.
   Đèn báo không bật sáng hoặc chỉ bật sáng ở một bên của tai nghe.
   hình ảnh đèn báo của WF-1000X đang tắt hình ảnh đèn báo của WF-1000XM3 đang tắt hình ảnh đèn báo của WF-H800 đang tắt hình ảnh đèn báo của WF-SP700N đang tắt hình ảnh đèn báo của WF-SP900 đang tắt Chuyển đến bước 3.
   Đèn báo bật sáng rồi tắt ngay sau đó.
   hình ảnh đèn báo của WF-1000X chuyển từ bật sáng sang tắt hình ảnh đèn báo của WF-1000XM3 chuyển từ bật sáng sang tắt hình ảnh đèn báo của WF-H800 chuyển từ bật sáng sang tắt hình ảnh đèn báo của WF-SP700N chuyển từ bật sáng sang tắt hình ảnh đèn báo của WF-SP900 chuyển từ bật sáng sang tắt Chuyển đến bước 3.
  3. Kiểm tra để đảm bảo đã đặt tai nghe vào trong hộp sạc theo đúng cách.

   WF-1000X

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.
   • Kiểm tra để đảm bảo các móc tai được gắn vào tai nghe đúng cách.
    Tai nghe sẽ không thể lắp đúng vào hộp sạc nếu các móc tai bị lệch.
    Kiểm tra để đảm bảo vấu của móc tai đã lắp vào đường rãnh của tai nghe.
    hình ảnh WF-1000X có gắn móc tai
   • Nhẹ nhàng ấn tai nghe bằng ngón tay cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí trong hộp sạc.

   WF-1000XM3

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.

   WF-H800

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.

   WF-SP700N

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.
   • Kiểm tra để đảm bảo các móc cố định được gắn vào tai nghe đúng cách.
    Tai nghe sẽ không thể lắp đúng vào hộp sạc nếu các móc cố định bị lệch.
    Kiểm tra để đảm bảo vấu của móc cố định đã lắp vào đường rãnh của tai nghe.
    hình ảnh WF-SP700N chỉ báo vị trí của đường rãnh
    hình ảnh WF-SP700N có gắn móc cố định
   • Nhẹ nhàng ấn tai nghe bằng ngón tay cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí trong hộp sạc.
    LƯU Ý: Hãy cẩn thận để các móc cố định không bị kẹt khi đặt tai nghe vào trong hộp sạc.

   WF-SP800N

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.
   • Kiểm tra để đảm bảo các móc cố định được gắn vào tai nghe đúng cách.
    Tai nghe sẽ không thể lắp đúng vào hộp sạc nếu các móc cố định bị lệch.
    Kiểm tra để đảm bảo vấu của móc cố định đã lắp vào đường rãnh của tai nghe.
    hình ảnh WF-SP800N có gắn móc cố định

    LƯU Ý: Những hình ảnh sau đây sẽ giúp bạn gắn chính xác các móc cố định:

    Đúng

    Ví dụ đúng về cách gắn móc cố định
    1. Phần nhô ra của tai nghe được canh thẳng vào phần lõm vào của móc cố định.
    2. Móc cố định được gài vào hẳn và chắc chắn.

    Sai

    Ví dụ sai về cách gắn móc cố định
    1. Phần nhô ra của tai nghe không được canh thẳng vào phần lõm vào của móc cố định.
    2. Móc cố định không được gài chặt, bị lỏng và sắp rơi ra.

   WF-SP900

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.
   • Kiểm tra để đảm bảo các móc cố định được gắn vào tai nghe đúng cách.
    Tai nghe sẽ không thể lắp đúng vào hộp sạc nếu các móc cố định bị lệch.
    Kiểm tra để đảm bảo vấu của móc cố định đã lắp vào đường rãnh của tai nghe.
    hình ảnh WF-SP900 có gắn móc cố định
   • Nhẹ nhàng ấn tai nghe bằng ngón tay cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí trong hộp sạc.

   WF-XB700

   • Hãy cẩn thận không nhầm lẫn bên trái và bên phải khi bạn đặt tai nghe vào trong hộp sạc.

   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 4.

  4. Cắm cáp USB đi kèm vào hộp sạc.
   Kiểm tra để đảm bảo đèn báo bật sáng khi bạn kết nối hộp sạc với ổ cắm AC bằng bộ chuyển đổi AC USB hoặc khi bạn kết nối hộp sạc với máy tính.
   LƯU Ý: Sử dụng cáp USB đi kèm với sản phẩm. Có thể không sạc điện được nếu dùng các loại cáp USB thông thường có sẵn trên thị trường.
   hình ảnh sạc WF-1000X kết nối cáp USB với hộp sạc hình ảnh sạc WF-1000XM3 kết nối cáp USB với hộp sạc hình ảnh sạc WF-H800 kết nối cáp USB với hộp sạc hình ảnh sạc WF-SP700N kết nối cáp USB với hộp sạc hình ảnh sạc WF-SP800N kết nối cáp USB với hộp sạc hình ảnh sạc WF-SP900 kết nối cáp USB với hộp sạc hình ảnh sạc WF-XB700 kết nối cáp USB với hộp sạc

   Đèn báo bật sáng.
   Sự cố xảy ra do hộp sạc sắp hết pin. Hãy chờ cho đến khi tai nghe earbud của bạn được sạc đầy.
   Đèn báo không bật sáng.
   Chuyển đến bước 5.
  5. Lau sạch các cổng sạc của tai nghe và kiểm tra xem đèn báo sạc có bật sáng hay chưa.

   Vật chất lạ và mồ hôi hoặc hơi ẩm có thể tích tụ trong tai nghe và chuyển sang hộp sạc. Để tránh các sự cố mà việc này có thể gây ra, hãy vệ sinh thường xuyên các điểm tiếp xúc của hộp sạc và tai nghe bằng vải mềm hoặc tăm bông. Khi bạn hoàn tất quy trình vệ sinh, hãy thử sạc lại.

   WF-1000X

   hình ảnh WF-1000X chỉ báo vị trí của cổng sạc

   WF-1000XM3

   hình ảnh WF-1000XM3 chỉ báo vị trí của cổng sạc

   WF-H800

   hình ảnh WF-H800 chỉ báo vị trí của cổng sạc

   WF-SP700N

   hình ảnh WF-SP700N chỉ báo vị trí của cổng sạc

   WF-SP800N

   hình ảnh WF-SP800N chỉ báo vị trí của cổng sạc

   WF-SP900

   hình ảnh WF-SP900 chỉ báo vị trí của cổng sạc

   WF-XB700
   Vị trí của các điểm tiếp xúc sạc

   • Các điểm tiếp xúc trên hộp sạc:
    ảnh của cổng sạc WF-XB700 (hộp sạc)

   • Các điểm tiếp xúc của tai nghe:
    ảnh của cổng sạc WF-XB700 (tai nghe)

    1. Các điểm tiếp xúc

   Cách vệ sinh: Lau sạch các điểm tiếp xúc bằng vải khô hoặc tăm bông.

   • Vệ sinh các điểm tiếp xúc trên hộp sạc:
    ảnh vệ sinh cổng sạc của hộp sạc, sử dụng vải mềm

   • Vệ sinh các điểm tiếp xúc trên tai nghe:
    ảnh vệ sinh cổng sạc của hộp sạc, sử dụng vải mềm

   Đèn báo sạc bật sáng.
   Các cổng sạc không sạch sẽ. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên lau sạch đầu nối để tránh sự cố trong khi sạc.
   Đèn báo sạc không bật sáng.

   WF-1000X:

   Chuyển đến bước 6.

   WF-1000XM3

   Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.

   Nếu sự cố được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc thì sự cố đã xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 6.

   WF-H800

   Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.

   Nếu sự cố được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc thì sự cố đã xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 6.

   WF-SP700N

   Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.
   Khôi phục cài đặt gốc tai nghe

   Nếu sự cố được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc thì sự cố đã xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 6.

   WF-SP800N

   Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.

   Nếu sự cố được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc thì sự cố đã xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 6.

   WF-SP900

   Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khởi động lại tai nghe và hộp sạc.

   Nếu sự cố được khắc phục sau khi khởi động lại tai nghe thì sự cố đã xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 6.

   WF-XB700

   Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.
   Để biết cách khôi phục tai nghe về cài đặt gốc, hãy xem phần Khôi phục cài đặt gốc tai nghe trong bài viết Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe.

   Nếu sự cố được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc thì sự cố đã xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy chuyển đến bước 6.

  6. Khi sử dụng một bộ chuyển đổi AC khác hoặc kết nối với một cổng USB khác, đèn báo có bật sáng không?
   Sử dụng bộ chuyển đổi AC khác để sạc tai nghe earbud của bạn. Nếu bạn đang sạc tai nghe qua máy tính thì hãy kết nối tai nghe với một cổng USB khác.

   Có, đèn báo bật sáng.
   Có thể là bộ chuyển đổi AC hoặc cổng USB trước đó không hoạt động. Hãy liên hệ với nhà sản xuất.
   Không, đèn báo không bật sáng.
   Chuyển đến bước 7.
  7. Bạn có thể sạc một thiết bị khác với cùng bộ chuyển đổi AC hoặc cổng USB này không?
   Sử dụng cùng một bộ chuyển đổi AC hoặc cổng USB trên máy tính để sạc một thiết bị di động hoặc sản phẩm khác.

   Có, tôi có thể sạc thiết bị khác.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cáp USB đi kèm. Có thể cần phải sửa chữa thiết bị.
   Không, tôi không sạc được.
   Có thể là bộ chuyển đổi AC hoặc cổng USB không hoạt động. Hãy liên hệ với nhà sản xuất.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe