ID bài viết : 00246710 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Âm lượng sẽ chuyển sang tối đa khi tôi kết nối tai nghe không dây với một thiết bị Bluetooth.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào thiết bị Bluetooth (chẳng hạn như điện thoại thông minh), sự cố này có thể xảy ra nếu âm lượng không được liên kết chính xác với tai nghe.

  Trong trường hợp này, âm lượng của tai nghe sẽ chuyển sang tối đa hoặc không thể điều chỉnh âm lượng. Nếu âm lượng của tai nghe là tối đa, hãy tháo tai nghe, sau đó thử các cách sau đây:

  1. Điều chỉnh âm lượng bằng thiết bị Bluetooth

   Điều chỉnh âm lượng bằng thiết bị Bluetooth, sau đó kết nối tai nghe và kiểm tra xem có thể điều chỉnh âm lượng hay không. Nếu vẫn không thể điều chỉnh âm lượng của tai nghe, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

  2. Thiết lập lại tai nghe

   Chọn mẫu máy của bạn để biết thêm chi tiết:

   WF-SP800N

   WF-1000XM3

  3. Cài đặt lại tai nghe và ghép nối lại

   Chọn mẫu máy của bạn để biết thêm chi tiết:

   WF-SP800N

   WF-1000XM3

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, có thể cần phải sửa chữa tai nghe không dây.