ID bài viết : 00230033 / Sửa lần cuối : 04/12/2022In

Không có âm thanh hoặc tai nghe không hoạt động khi chỉ sử dụng một bên tai nghe

Tôi không thể sử dụng chỉ ở một bên tai nghe sau khi bật tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa từ thông báo bật lên hoặc ứng dụng Sony | Headphones Connect.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào cài đặt Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) và/hoặc việc gán cảm biến cảm ứng hoặc cài đặt Service Link (Liên kết dịch vụ), bạn chỉ có thể sử dụng một bên của tai nghe. Bạn chỉ có thể sử dụng một bên của tai nghe khi bạn nhấn vào thông báo bật lên đề xuất sử dụng chức năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa.

  Lưu ý: Do những thay đổi mà Google đã thực hiện đối với tính năng Google Assistant, hỗ trợ liên kết tai nghe với ứng dụng Google Assistant trong iOS đã ngừng hoạt động.

  LinkBuds S, WF-1000XM4

  1. Các thông số kỹ thuật sẽ khác nhau tùy thuộc vào cài đặt Voice Assistant (Trợ lý giọng nói). Kiểm tra cài đặt Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) trong ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   Mục menu cài đặt Voice Assistant (Trợ lý giọng nói)Thông số kỹ thuật
   Chức năng Voice Assist (Hỗ trợ giọng nói) của thiết bị di độngCó thể sử dụng một bên của tai nghe.

   Google Assistant hoặc Amazon Alexa

   Chỉ những tai nghe có chức năng Touch Sensor Control (Điều khiển cảm biến cảm ứng) được đặt thành Playback control (Điều khiển phát) mới có thể được sử dụng một mình.

   Lưu ý:

   • Trong phần cài đặt mặc định, Playback control (Điều khiển phát) được đặt ở phía Right (Bên phải).
   • Khi bạn gán Playback control (Điều khiển phát) cho cả hai bên, bạn chỉ có thể sử dụng chức năng đầy đủ ở phía Right (Bên phải).
   Không được dùngCó thể sử dụng một bên của tai nghe.
  2. Khi bạn đặt cài đặt Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) để sử dụng Google Assistant hoặc Amazon Alexa, hãy gán chức năng Playback Control (Điều khiển phát) cho bên tai nghe bạn muốn sử dụng một mình.

  Lưu ý:

  • Thông số kỹ thuật khi Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) được đặt thành Google Assistant hoặc Amazon Alexa cũng áp dụng khi bạn nhấn vào thông báo bật lên đề xuất các cài đặt của chức năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa. Thay đổi việc gán cảm biến cảm ứng cho Playback Control (Điều khiển phát) ở bên bạn muốn sử dụng một mình. Nếu bạn vô tình nhấn vào thông báo và muốn hủy sử dụng các tính năng này, hãy đặt về lại cài đặt mong muốn trong cài đặt Voice Assistant (Trợ lý giọng nói).
  • Dành riêng cho LinkBuds S: Khi tính năng Service Link (Liên kết dịch vụ) được bật bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, sẽ chỉ có thể sử dụng một bên Phải.

  LinkBuds (WF-L900), WF-1000XM3, WF-H800, WF-SP800N

  Nếu bạn sử dụng tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa trên tai nghe, bạn chỉ có thể sử dụng bên tai nghe mà tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa được gán. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng bên còn lại của riêng tai nghe, trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy gán Google Assistant hoặc Amazon Alexa cho bên (L hoặc R) mà bạn muốn sử dụng.

  Lưu ý:

  • Thông số kỹ thuật khi Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) được đặt thành Google Assistant hoặc Amazon Alexa cũng áp dụng khi bạn nhấn vào thông báo bật lên đề xuất các cài đặt của chức năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng bên còn lại của riêng tai nghe, trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy gán Google Assistant hoặc Amazon Alexa cho bên (L hoặc R) mà bạn muốn sử dụng.
  • Dành riêng cho LinkBuds: Khi tính năng Service Link (Liên kết dịch vụ) được bật bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, sẽ chỉ có thể sử dụng một bên Phải.