ID bài viết : 00230380 / Sửa lần cuối : 14/11/2019

Nếu một hoặc cả hai bên tai nghe bị mất hoặc cần được sửa chữa, tôi có thể bảo dưỡng tai nghe không dây hoặc hộp sạc ở đâu?

    Bạn có thể đến Trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất để thay thế hoặc sửa chữa tai nghe bên trái hoặc/và bên phải hoặc hộp sạc.

    Vui lòng gửi cả tai nghe bên trái, tai nghe bên phải và hộp sạc đến Trung tâm bảo hành. 

    LƯU Ý:

    • Hộp sạc và mỗi bên tai nghe không được bán riêng.
    • Bảo hành không chi trả cho chi phí thay thế các phụ kiện bị mất và việc thay thế bộ tai nghe/bộ sạc sẽ phải chịu phí dịch vụ.