ID bài viết : 00230408 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Nếu bạn đeo hoặc tháo miếng đệm tai khỏi tai, ứng dụng Headphones Connect sẽ ngắt kết nối

    Headset sẽ tự động kết nối với ứng dụng Headphones Connect sau một khoảng thời gian.
    Nếu không, hãy đóng và khởi động lại ứng dụng Headphones Connect.