ID bài viết : 00230388 / Sửa lần cuối : 12/05/2020In

Nhạc không tiếp tục phát khi đeo lại tai nghe không dây.

  Nhạc sẽ không tiếp tục phát khi đeo lại tai nghe không dây trong những trường hợp sau đây.

  • Tùy thuộc vào ứng dụng hoặc thiết bị di động, nhạc sẽ không tiếp tục phát khi đeo lại tai nghe.
   Trong trường hợp này, hãy nhấn nút phát lại trên tai nghe hoặc thiết bị kết nối.
    
  • Nhạc không tiếp tục phát ngay cả khi đeo lại tai nghe không dây đã tháo ra trước đó.
   Để tiếp tục phát nhạc, hãy nhấn nút phát lại trên thiết bị kết nối.
   LƯU Ý: Chỉ cần bỏ một bên, tai nghe sẽ tạm dừng phát nhạc. Nếu bên tai nghe được đeo lại, tai nghe sẽ tiếp tục phát lại.