ID bài viết : 00190361 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Tôi nên làm gì nếu tôi bị mất một bên mút tai nghe (tai nghe) hoặc hộp sạc?

Tôi có thể mua hộp sạc hay chỉ một bên tai nghe không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  LinkBuds S, LinkBuds (WF-L900), WF-1000XM4 hoặc WF-SP800N

  Hai bên của tai nghe đều được thiết lập sẵn thông tin cho phép chúng giao tiếp với nhau. Chỉ có thể định cấu hình các cài đặt này tại Trung tâm bảo hành khi có cả ba bộ phận. Vì lý do này, bạn không thể chỉ thay thế một bộ phận bị thiếu.
  Lưu ý: Hộp sạc được bán dưới dạng phụ tùng thay thế.

  WF-C500, WF-XB700

  Tai nghe và hộp sạc không có sẵn riêng lẻ.

  Đối với tai nghe Truly Wireless khác

  Hai bên của tai nghe và hộp sạc đều được thiết lập sẵn thông tin cho phép chúng giao tiếp với nhau, chẳng hạn như kết nối một chạm. Chỉ có thể định cấu hình các cài đặt này tại Trung tâm bảo hành khi có cả ba bộ phận. Vì lý do này, bạn không thể chỉ thay thế một bộ phận bị thiếu.

  Nếu bạn làm mất hộp sạc hoặc một bên của tai nghe, vui lòng gửi các bộ phận còn lại đến Trung tâm bảo hành để có thể thay thế bộ phận bị thiếu và cài đặt lại với các bộ phận còn lại.

  Lưu ý: Bảo hành không bao gồm chi phí thay thế các bộ phận bị mất hoặc bị thiếu.


  Sau khi bạn nhận được thiết bị thay thế, hãy thực hiện quá trình cài đặt lại tiêu chuẩn.

  Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp này để biết hướng dẫn về cách cài đặt lại tai nghe.