ID bài viết : 00223704 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Chọn loại tai nghe headset của bạn trong danh sách dưới đây.

  CHOÀNG ĐẦU / NHÉT TAI
  (Không dây)
  TRULY WIRELESS
  Choàng đầu hoặc Nhét taiTruly Wireless

   

   

  Quay lại Menu chính