ID bài viết : 00162948 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Kết nối Bluetooth và cách khắc phục sự cố trên sản phẩm âm thanh

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ảnh

Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho các sản phẩm âm thanh.

 

Logo tổng quan Tổng quan về công nghệ

Logo ghép nối/kết nối Ghép nối/Kết nối

logo khắc phục sự cố Khắc phục sự cố

NFC NFC