ID bài viết : 00150404 / Sửa lần cuối : 21/06/2018

Tôi có thể tìm model và số sê-ri của Máy nghe nhạc kỹ thuật số (Digital Music Player) hoặc các thiết bị Portable Audio ở đâu?

Tôi có thể tìm model và số sê-ri của Máy nghe nhạc kỹ thuật số (Digital Music Player) hoặc các thiết bị Portable Audio ở đâu?

  Model và số sê-ri có thể được tìm thấy trên chính thiết bị hoặc trong mã vạch trên hộp sản phẩm.

  Nhãn mã vạch trên Hộp sản phẩm

  S01-XXXXXXX-X
  Bảy số "S01-" sau đây là số sê-ri.
  LƯU Ý:Nếu có một chuỗi số không, chẳng hạn như "00000000", sản phẩm không có số serial.

  Image

  Digital Music Player
  Model và số sê-ri được đặt ở mặt trước, dưới hoặc bên cạnh

  Đối với sê-ri NWZ-W, kiểm tra tai nghe.

  Image

  1: số Model
  2: số Sê -ri

  Tai nghe

  • Tai nghe X: Tên model và số sê-ri là trên cả hai mặt của headband. (ví dụ, MDR-X10)
  • Tai nghe : Tên model và số sê-ri nằm ở mặt bên của thiết bị. (ví dụ, MDR-XB700)
  • Tên model và số sê-ri nằm trên bao bì và nhãn hiệu. (ví dụ, MDR-EX1000)?

  LƯU Ý: Một số sản phẩm không có số sê-ri.

  Image

  Máy ghi âm kỹ thuật số 
  Tên model và số sê-ri nằm
  ở phía sau hoặc ở khu vực đặt pin.