ID bài viết : 00236629 / Sửa lần cuối : 02/06/2020

Đèn báo (màu đỏ) có bật sáng khi bạn đóng nắp hộp sạc khoảng 30 giây rồi mở lại không?

  Kiểm tra để đảm bảo đèn báo (màu đỏ) bật sáng sau khi đóng nắp hộp sạc, đợi khoảng 30 giây, sau đó mở nắp lại.
  Lưu ý: Ví dụ cho WF-1000XM3.

  Hình ảnh kiểm tra trạng thái đèn báo của WF-1000XM3

  • Bật sáng

   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong headset. Hãy chờ cho đến khi headset được sạc đầy.
   Đèn báo sẽ tắt sau khi sạc xong.

  • Không bật sáng

  Quay lại Menu chính