ID bài viết : 00236624 / Sửa lần cuối : 02/06/2020

Đèn báo (màu đỏ) có bật sáng khi bạn đặt headset vào hộp sạc không?

    Bạn có thể kiểm tra trạng thái qua đèn báo của hộp sạc.
    Lưu ý: Ví dụ cho WF-1000XM3.

    Quay lại Menu chính