ID bài viết : 00236624 / Sửa lần cuối : 30/12/2019

Đèn báo (màu đỏ) có bật sáng khi bạn đặt tai nghe vào hộp sạc không?

    Bạn có thể kiểm tra trạng thái qua đèn báo của hộp sạc.

     

     

    Quay lại Menu chính