ID bài viết : 00223659 / Sửa lần cuối : 06/06/2019

Đèn báo sạc có bật sáng khi bạn đặt headset vào hộp sạc không?

    Bạn có thể kiểm tra tình trạng của headset thông qua đèn báo. Tham khảo các mục sau đây.

     

     

    Quay lại Menu chính