ID bài viết : 00223689 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Chọn headset của bạn

   

  TRULY WIRELESS

  CHOÀNG ĐẦU / NHÉT TAI
  (Không dây)

  CHOÀNG ĐẦU / NHÉT TAI
  (Có dây)

  Truly WirelessChoàng đầu hoặc nhét tai (Không dây)Choàng đầu hoặc nhét tai (Có dây)

   

   

  Quay lại Menu chính