ID bài viết : 00233922 / Sửa lần cuối : 28/05/2020

Tôi không thể thực hiện Tối ưu hóa ứng dụng (cá nhân hóa).

    Bạn không thể tối ưu hóa ứng dụng trong một số hệ điều hành. Nếu tình trạng này xảy ra, vui lòng thử cách sau đây.

    1. Xác nhận phiên bản ứng dụng dịch vụ âm nhạc được cài đặt trên thiết bị của bạn có tương thích với 360 Reality Audio hay không.
    2. Thực hiện lại 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio) từ ứng dụng Headphones Connect.