ID bài viết : 00233909 / Sửa lần cuối : 02/08/2023In

Tối ưu hóa ứng dụng (360 Reality Audio)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi bạn thực hiện Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng), thông tin phân tích hình dáng tai sẽ được áp dụng cho ứng dụng tương tích với 360 Reality Audio của nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc.

  LƯU Ý: Trước khi thực hiện Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng), hãy đảm bảo bạn đã hoàn tất quá trình phân tích hình dáng tai.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo: Phân tích hình dáng tai của bạn (360 Reality Audio)

  Tối ưu hóa ứng dụng

  1. Khởi động ứng dụng Headphones Connect và kết nối với tai nghe Bluetooth.
  2. Chọn 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio) - Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng) - OPTIMIZE (TỐI ƯU HÓA).

  3. Khi thông báo 360 Reality Audio is only available from these music server apps (360 Reality Audio chỉ khả dụng trên các ứng dụng máy chủ âm nhạc sau đây) xuất hiện, hãy chọn ứng dụng bạn muốn.
  4. Đọc thông báo hiển thị và chọn LAUNCH TO OPTIMIZE (KHỞI CHẠY ĐỂ TỐI ƯU HÓA) hoặc INSTALL AND OPTIMIZE (CÀI ĐẶT VÀ TỐI ƯU HÓA).

  Khi thông báo OPTIMIZE COMPLETE. (TỐI ƯU HÓA HOÀN TẤT.), chức năng Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng) đã hoàn tất.