ID bài viết : 00233905 / Sửa lần cuối : 24/07/2023In

Phân tích hình dáng tai của bạn (360 Reality Audio)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Phân tích hình dáng tai bằng các cài đặt của 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio) trên ứng dụng Headphones Connect. Bạn có thể trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động khi áp dụng thông tin phân tích hình dáng tai cho ứng dụng tương thích với 360 Reality Audio.
  LƯU Ý: Bạn chỉ có thể phân tích hình dáng tai bằng các sản phẩm tương thích của Sony.

  Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn các bước phân tích hình dạng tai của bạn.


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Phân tích hình dáng tai của bạn

  1. Khởi động ứng dụng Headphones Connect và kết nối với tai nghe Bluetooth.
  2. Chọn 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio) - Analyze ear shape (Phân tích hình dáng tai) - ANALYZE (PHÂN TÍCH).

  3. Khi thông báo Analyze your ear shape (Phân tích hình dáng tai của bạn) xuất hiện, chọn NEXT (TIẾP THEO).

  4. Đọc thông báo hiển thị và chọn OK.
  5. Khi thông báo Take a photo of your left ear (Chụp ảnh tai trái của bạn) xuất hiện, chọn TAKE A PHOTO (CHỤP ẢNH).


   LƯU Ý: Khi màn hình xuất hiện thông báo xác nhận truy cập ứng dụng, chọn ALLOW (CHO PHÉP).
  6. Khi thông báo On the next screen, voice guidance will be provided (Sẽ có hướng dẫn bằng giọng nói trong màn hình tiếp theo) xuất hiện, chọn OK.
  7. Đảm bảo khi chụp ảnh, khuôn mặt của bạn nằm trọn trong khung hình của ứng dụng.
  8. Chỉ xoay cổ sang phải và chụp ảnh để phía mặt trái của bạn nằm trọn trong khung hình của ứng dụng.
  9. Khi thông báo Your left ear has been successfully captured (Chụp tai trái thành công) xuất hiện, chọn NEXT (TIẾP THEO).
  10. Đảm bảo khi chụp ảnh, khuôn mặt của bạn nằm trọn trong khung hình của ứng dụng.
  11. Chỉ xoay cổ sang phải và chụp ảnh để phía mặt phải của bạn nằm trọn trong khung hình của ứng dụng.
  12. Khi thông báo Your right ear has been successfully captured (Chụp tai phải thành công) xuất hiện, chọn START (BẮT ĐẦU).

  Khi thông báo completed (đã hoàn tất) xuất hiện có nghĩa là quá trình phân tích đã hoàn tất.
  Sau khi phân tích hình dáng tai xong, bạn tiến hành Optimize apps (Tối ưu hóa ứng dụng) trong bước tiếp theo.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo: Tối ưu hóa ứng dụng (360 Reality Audio)