ID bài viết : 00223794 / Sửa lần cuối : 02/06/2020

Kiểm tra tình trạng của đèn báo khi bạn bật headset sau khi cài đặt lại.

  Khi bạn cài đặt lại headset, headset sẽ quay về cài đặt gốc và toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth sẽ bị xóa.

  LƯU Ý cho WF-SP900: Tất cả dữ liệu (tập tin nhạc, dữ liệu cài đặt sẵn, v.v.) được lưu vào bộ nhớ chính của đầu phát sẽ bị xóa. Bạn phải sao lưu các dữ liệu quan trọng trước khi cài đặt lại.

  Cách thức cài đặt lại khác nhau tùy theo mẫu máy. Chọn mẫu máy của bạn để biết thêm chi tiết:

  Vị trí và màu của đèn báo nguồn khác nhau tùy theo sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Ví dụ: Vị trí đèn báo nguồn WF-1000X

  hình ảnh thể hiện vị trí đèn báo nguồn WF-1000X

  Ví dụ: Vị trí đèn báo nguồn WF-SP700N

  hình ảnh thể hiện vị trí đèn báo nguồn WF-SP700N

  Quay lại Menu chính