ID bài viết : 00242185 / Sửa lần cuối : 04/11/2020

Micrô có hoạt động khi bạn thực hiện theo trình tự các thao tác dưới đây không?

  1. Cài đặt lại tai nghe.

   LƯU Ý:

   • Khi bạn cài đặt lại headset, headset sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   • Vị trí đèn báo nguồn và cách thức cài đặt lại sẽ khác nhau tùy thuộc vào headset. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

   Sau đây là ví dụ về cách cài đặt lại headset.
   Cách thức cài đặt lại WH-1000XM2 / WH-1000XM3 / WH-1000XM4

   Cách thức cài đặt lại WI-C400

  2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
  3. Thực hiện ghép nối lại..
  • Hoạt động

   Nếu micrô hoạt động, sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong headset.

  • Không hoạt động

   

   

  Quay lại Menu chính