ID bài viết : 00242200 / Sửa lần cuối : 01/07/2021

Micrô có hoạt động khi bạn thực hiện theo trình tự các thao tác dưới đây không?

  1. Cài đặt lại tai nghe.

   Khi bạn cài đặt lại headset, headset sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   LƯU Ý dành cho WF-SP900: Tất cả dữ liệu (tập tin nhạc, dữ liệu cài đặt sẵn, v.v.) được lưu vào bộ nhớ chính của đầu phát sẽ bị xóa. Bạn phải sao lưu các dữ liệu quan trọng trước khi cài đặt lại.

   Cách thức cài đặt lại khác nhau tùy theo mẫu máy. Chọn mẫu máy của bạn để biết thêm chi tiết:

  2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
  3. Thực hiện ghép nối lại..

  • Micrô hoạt động

   Nếu micrô hoạt động, sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong headset.

  • Micrô không hoạt động

  Quay lại Menu chính