ID bài viết : 00223814 / Sửa lần cuối : 04/11/2020

Đèn báo sạc có bật sáng sau khi sạc điện được 5 phút không?

  Vị trí và màu của đèn báo sạc khác nhau tùy theo sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Ví dụ cho WH-1000XM2 / WH-1000XM3 / WH-1000XM4

  hình ảnh thể hiện vị trí đèn báo sạc WH-1000XM2

  Ví dụ cho WI-C400

  hình ảnh thể hiện vị trí đèn báo sạc WI-C400

  • Bật sáng

   Đã bắt đầu sạc được. Hãy chờ cho đến khi headset được sạc đầy.
   Đèn báo sẽ tắt khi sạc xong.

  • Không bật sáng

   

   

  Quay lại Menu chính