ID bài viết : 00223879 / Sửa lần cuối : 26/10/2020

Hiện tượng nhảy âm thanh hoặc nhiễu chỉ xảy ra ở tai nghe bên phải, đúng không?

    Quay lại Menu chính