ID bài viết : 00228581 / Sửa lần cuối : 05/08/2019

Có thể có sự cố trong headset.

    Có thể cần kiểm tra chi tiết. Vui lòng đến trung tâm dịch vụ gần nhất để được hỗ trợ thêm.

     

    Quay lại Menu chính