ID bài viết : 00223904 / Sửa lần cuối : 04/11/2020

Khi bạn bật headset, đèn báo nguồn có bật lên không?

  Vị trí và màu của đèn báo nguồn khác nhau tùy theo sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Hình ảnh bên dưới là các ví dụ của vị trí đèn báo nguồn.

  WH-1000XM2 / WH-1000XM3 / WH-1000XM4

  hình ảnh thể hiện vị trí đèn báo nguồn trên WH-1000XM2

  WI-C400
  hình ảnh thể hiện vị trí đèn báo nguồn trên WI-C400

  • Nhấp nháy

   Headset bật lên như bình thường.

  • Các đèn báo màu xanh dương và màu đỏ luân phiên nhấp nháy / Đèn báo màu xanh dương nhấp nháy liên tục hai lần

   Headset đang ở chế độ ghép nối Bluetooth. Khi sử dụng headset lần đầu tiên sau khi mua hoặc khi bật headset lên sau khi cài đặt lại, headset sẽ tự động chuyển vào chế độ ghép nối, vì vậy bạn có thể kết nối thiết bị Bluetooth mà bạn mong muốn.

  • Không nhấp nháy

   

   

  Quay lại Menu chính