ID bài viết : 00223794 / Sửa lần cuối : 06/06/2019

Kiểm tra tình trạng của đèn báo khi bạn bật headset sau khi cài đặt lại.

  Khi bạn cài đặt lại headset, headset sẽ quay về cài đặt gốc và toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth sẽ bị xóa.

  LƯU Ý: Với WF-SP900, tất cả dữ liệu (tập tin nhạc, dữ liệu cài đặt sẵn, v.v.) được lưu vào bộ nhớ chính của đầu phát sẽ bị xóa. Bạn phải sao lưu các dữ liệu quan trọng trước khi cài đặt lại.

  Cách thức cài đặt lại khác nhau tùy theo headset. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau.

  Vị trí và màu của đèn báo nguồn khác nhau tùy theo sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Ví dụ: Vị trí đèn báo nguồn WF-1000X

  Ví dụ: Vị trí đèn báo nguồn WF-SP700N

   

   

  Quay lại Menu chính