ID bài viết : 00277428 / Sửa lần cuối : 18/12/2022In

Tai nghe không bật. (LinkBuds)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Chọn mẫu máy của bạn và/hoặc sự cố của bạn:
   LinkBuds: Tai nghe chỉ bật đươc một bên.
   Chuyển đến bước 2.
   LinkBuds: Cả hai bên tai nghe đều không bật.
   Chuyển đến bước 2.
   LinkBuds UC: Một bên tai nghe không bật hoặc cả hai bên tai nghe đều không bật.
   Chuyển đến bước 4.
  2. Kiểm tra xem Google Assistant hoặc Amazon Alexa có được đặt thành tai nghe hay không.
   Google Assistant hoặc Amazon Alexa được đặt thành chức năng thao tác chạm của tai nghe.
   Chuyển đến bước 3.
   Các chức năng này chưa được đặt thành chức năng thao tác chạm hoặc tôi không biết liệu các chức năng này có được cài đặt hay không.
   Chuyển đến bước 4.
  3. Kiểm tra chức năng thao tác chạm hoặc chức năng Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) theo cách bạn sử dụng tai nghe:

   Nếu bạn sử dụng tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa trên tai nghe, bạn chỉ có thể sử dụng bên tai nghe mà tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa được gán. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng bên còn lại của riêng tai nghe, trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy gán Google Assistant hoặc Amazon Alexa cho bên (L hoặc R) mà bạn muốn sử dụng.
   Lưu ý: Khi tính năng Service Link (Liên kết dịch vụ) được bật bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, sẽ chỉ có thể sử dụng một bên Phải.

   • Nếu bạn muốn sử dụng một trong hai bên của tai nghe: Đặt chức năng thao tác chạm của bên mong muốn thành Google Assistant hoặc Amazon Alexa:
    1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Trong tab System (Hệ thống), hãy chọn (cài đặt) ở bên phải của menu Change the tap operation function (Thay đổi chức năng thao tác gõ).
    3. Chọn bên tai nghe bạn muốn dùng riêng là L (Trái) hoặc R (Phải) và đặt Function (Chức năng) thành Google Assistant hoặc Amazon Alexa.
   • Nếu bạn muốn dùng riêng cả hai bên tai nghe tương ứng: Đặt menu chức năng thao tác chạm sang cài đặt không phải Voice Assist Function (Chức năng hỗ trợ giọng nói), Google Assistant hoặc Amazon Alexa:
    1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Trong tab System (Hệ thống), hãy chọn (cài đặt) ở bên phải của menu Change the tap operation function (Thay đổi chức năng thao tác gõ).
    3. Chọn tap operation function (chức năng thao tác chạm) không phải Voice Assist Function (Chức năng hỗ trợ giọng nói), Google Assistant hoặc Amazon Alexa.
   Tai nghe bật sau khi thay đổi các cài đặt.
   Sự cố xảy ra do các cài đặt trong tai nghe.
   Tai nghe không bật.
   Chuyển đến bước 4.
  4. Vệ sinh các cổng sạc của tai nghe và kiểm tra đèn báo của hộp sạc.

   Vệ sinh tai nghe và cổng sạc, đặt tai nghe vào hộp sạc và kiểm tra trạng thái của đèn báo trên hộp sạc. Để biết chi tiết về cách vệ sinh tai nghe, hãy tham khảo bài viết Cách bảo quản tai nghe.

   Đèn báo bật sáng màu xanh lá cây trong khoảng 3 giây

   Tai nghe được sạc đầy. Chuyển đến bước 5.
   Đèn báo bật sáng màu cam trong khoảng 3 giây

   Dung lượng pin còn lại sắp hết. Sạc tai nghe trong khoảng 30 phút bằng cáp USB Type-C đi kèm và chuyển sang bước 5.
   Đèn báo nhấp nháy màu cam

   Nhiệt độ bất thường hoặc một số sự cố khác đã ngăn cản quá trình sạc. Chuyển đến bước 6.
   Đèn báo không bật sáng

   Chuyển đến bước 8.
  5. Đeo tai nghe và kiểm tra xem bạn có thể nghe được hướng dẫn bằng giọng nói hay không.
   Tôi có thể nghe được hướng dẫn bằng giọng nói từ tai nghe.
   Chuyển đến bước 6.
   Tôi không nghe được hướng dẫn bằng giọng nói từ tai nghe.
   Chuyển đến bước 7.
  6. Phát nhạc trên thiết bị được kết nối và kiểm tra xem bạn có nghe được âm thanh hay không.

   Ghép nối và kết nối tai nghe và thiết bị qua Bluetooth, đồng thời kiểm tra xem bạn có thể nghe được âm thanh trên thiết bị kết nối hay không.

   Tôi có thể nghe được âm thanh trên thiết bị được kết nối.
   Sự cố đã được khắc phục bằng cách sạc hoặc thay đổi các cài đặt.
   Tôi không nghe được âm thanh trên thiết bị được kết nối.
   Có thể do chưa ghép nối xong. Tham khảo bài viết thích hợp để kết nối với thiết bị:
  7. Kiểm tra các cài đặt Hướng dẫn bằng giọng nói:
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Trong tab System (Hệ thống), hãy kiểm tra cài đặt Notification & Voice Guide (Thông báo & Hướng dẫn bằng giọng nói).
   Notification & Voice Guide (Thông báo & Hướng dẫn bằng giọng nói) được đặt thành On (Bật).
   Chuyển đến bước 9.
   Notification & Voice Guide (Thông báo & Hướng dẫn bằng giọng nói) được đặt thành Off (Tắt).
   Sau khi cài đặt thành On (Bật), hãy quay lại bước 5.
  8. Hãy thử quy trình sau đây và kiểm tra xem tai nghe đã bật chưa.
   1. Đảm bảo các móc tai nghe được gắn đúng cách vào tai nghe.
    Lưu ý: Nếu các móc tai nghe không được gắn đúng cách, hộp sạc và tai nghe sẽ không thể tiếp xúc với nhau và quá trình sạc có thể bị lỗi. Căn chỉnh phần nhô ra của tai nghe với phần cắt trên móc tai nghe (A). Đảm bảo đã lắp móc tai nghe vào hết cỡ.
   2. Đặt tai nghe vào trong hộp sạc và bắt đầu sạc.
    Lưu ý: Đảm bảo các tai nghe bên trái và bên phải được lắp vào đúng bên.
   3. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc và kiểm tra xem đèn báo có bật sáng màu cam trong khoảng 3 giây hay không.
   Tai nghe bật
   Sự cố có thể do cách gắn hoặc đặt móc tai nghe vào hộp sạc.
   Tai nghe không bật
   Chuyển đến bước 9.
  9. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:


   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  10. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:


   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe