ID bài viết : 00271102 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tai nghe không bật. (WF-1000XM4)

  Hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố khi tai nghe không bật được:

  1. Chọn sự cố của bạn:
   Tai nghe chỉ bật đươc một bên.

   Chuyển đến bước 2.
   Cả hai bên tai nghe đều không bật.

   Chuyển đến bước 4.
  2. Kiểm tra xem Google Assistant hoặc Amazon Alexa có được đặt thành tai nghe hay không.
   Google Assistant hoặc Amazon Alexa được đặt thành cảm biến cảm ứng.
   Chuyển đến bước 3.
   Các chức năng này chưa được đặt thành cảm biến cảm ứng hoặc tôi không chắc liệu đã cài đặt các chức năng này hay chưa.
   Chuyển đến bước 4.
  3. Kiểm tra chức năng điều khiển cảm biến cảm ứng hoặc chức năng Trợ lý giọng nói theo cách bạn sử dụng tai nghe:

   Khi Google Assistant hoặc Amazon Alexa được đặt thành tai nghe, bạn chỉ có thể sử dụng bên tai nghe có chức năng điều khiển cảm biến cảm ứng được đặt thành Playback control (Điều khiển phát).

   • Nếu bạn muốn sử dụng một trong hai bên của tai nghe: Đặt chức năng điều khiển cảm biến cảm ứng của bên tai nghe mong muốn thành Playback control (Điều khiển phát). Làm theo các bước sau đây để đặt chức năng điều khiển cảm biến cảm ứng thành Playback control (Điều khiển phát):
    1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Trong tab System (Hệ thống), chọn (settings (cài đặt)) ở bên phải của menu Change the touch sensor function (Thay đổi chức năng cảm biến cảm ứng).
    3. Chọn bên tai nghe bạn muốn dùng riêng là L (Trái) hoặc R (Phải) và đặt Function (Chức năng) thành Playback control (Điều khiển phát).

    Lưu ý: Khi bạn gán Playback control (Điều khiển phát) cho cả hai bên tai nghe thì toàn bộ chức năng chỉ dùng được ở tai nghe bên Phải.

   • Nếu bạn muốn dùng riêng cả hai bên tai nghe tương ứng: Đặt chức năng Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) thành Voice Assist Function of Mobile Device (Chức năng Hỗ trợ giọng nói của thiết bị di động). Với cài đặt này, một trong hai bên của tai nghe có thể được dùng riêng.
    1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Chọn (mũi tên xuống) ở bên phải của menu Voice Assistant (Trợ lý giọng nói).
    3. Chọn Voice Assist Function of Mobile Device (Chức năng Hỗ trợ giọng nói của thiết bị di động).
   Tai nghe bật sau khi thay đổi các cài đặt.
   Tai nghe không hoạt động được như mong muốn do các cài đặt của tai nghe.
   Tai nghe vẫn không bật.
   Chuyển đến bước 4.
  4. Vệ sinh các cổng sạc của tai nghe và kiểm tra đèn báo của hộp sạc.

   Vệ sinh tai nghe và cổng sạc, đặt tai nghe vào hộp sạc và kiểm tra trạng thái của đèn báo trên hộp sạc. Để biết chi tiết về cách vệ sinh tai nghe, hãy tham khảo bài viết Cách bảo quản tai nghe.

   Lưu ý: Khi vệ sinh, không sử dụng khí nén để loại bỏ bụi vì hành động này có thể khiến bụi lọt vào micrô hoặc các lỗ phát âm thanh, dẫn đến sự cố.

   Đèn báo bật sáng màu xanh lá cây trong khoảng 3 giây khi tai nghe được cất vào hộp sạc

   Tai nghe được sạc đầy. Chuyển đến bước 5.
   Đèn báo bật sáng màu xanh lá cây trong khoảng 6 giây khi nắp được mở hoặc đóng

   Tai nghe được sạc đầy. Chuyển đến bước 5.
   Đèn báo bật sáng màu cam trong khoảng 3 giây khi tai nghe được cất vào hộp sạc

   Có thể sắp hết pin. Sạc tai nghe trong khoảng 30 phút và sau đó, chuyển sang bước 5.
   Đèn báo bật sáng màu cam trong khoảng 6 giây khi nắp được mở hoặc đóng

   Có thể sắp hết pin. Sạc tai nghe trong khoảng 30 phút và sau đó, chuyển sang bước 5.
   Đèn báo không bật sáng khi tai nghe được cất vào hộp sạc

   Sạc tai nghe và kiểm tra xem đèn báo có bật sáng hay chưa. Nếu đèn báo vẫn không bật hoặc hộp sạc nhấp nháy màu đỏ sau khi sạc, hãy chuyển sang bước 9.
   Đèn báo nhấp nháy màu đỏ khi nắp được mở hoặc đóng

   Sạc tai nghe và kiểm tra xem đèn báo có bật sáng hay chưa. Nếu đèn báo vẫn không bật hoặc hộp sạc nhấp nháy màu đỏ sau khi sạc, hãy chuyển sang bước 9.
   Đèn báo liên tục nhấp nháy màu đỏ 2 lần khi tai nghe được cất vào hộp sạc

   Tình trạng sạc có thể không ổn định. Kiểm tra các lưu ý khi sạc và sạc lại tai nghe. Nếu trạng thái của đèn báo không thay đổi, hãy chuyển sang bước 9.
   Đèn báo liên tục nhấp nháy màu đỏ 3 lần khi nắp được mở hoặc đóng

   Tình trạng sạc có thể không ổn định. Kiểm tra các lưu ý khi sạc và sạc lại tai nghe. Nếu trạng thái của đèn báo không thay đổi, hãy chuyển sang bước 9.
  5. Đeo tai nghe và kiểm tra xem bạn có thể nghe được hướng dẫn bằng giọng nói hay không.
   Tôi có thể nghe được hướng dẫn bằng giọng nói từ tai nghe.
   Chuyển đến bước 6.
   Tôi không nghe được hướng dẫn bằng giọng nói từ tai nghe.
   Chuyển đến bước 7.
  6. Phát nhạc trên thiết bị được kết nối và kiểm tra xem bạn có nghe được âm thanh hay không.

   Ghép nối và kết nối tai nghe và thiết bị qua Bluetooth, đồng thời kiểm tra xem bạn có thể nghe được âm thanh trên thiết bị kết nối hay không.

   Tôi có thể nghe được âm thanh trên thiết bị được kết nối.
   Sự cố đã được khắc phục bằng cách sạc hoặc thay đổi các cài đặt.
   Tôi không nghe được âm thanh trên thiết bị được kết nối.
   Có thể do chưa ghép nối xong. Tham khảo bài viết thích hợp để kết nối với thiết bị:
  7. Kiểm tra các cài đặt Hướng dẫn bằng giọng nói:
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Trong tab System (Hệ thống), hãy kiểm tra cài đặt Notification & Voice Guide (Thông báo & Hướng dẫn bằng giọng nói).
   Notification & Voice Guide (Thông báo & Hướng dẫn bằng giọng nói) được đặt thành On (Bật).
   Chuyển đến bước 8.
   Notification & Voice Guide (Thông báo & Hướng dẫn bằng giọng nói) được đặt thành Off (Tắt).
   Sau khi cài đặt thành On (Bật), hãy quay lại bước 5.
  8. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe:

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước 9.
  9. Cài đặt lại tai nghe.

   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe