ID bài viết : 00223884 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Rút tai nghe khỏi thiết bị ba lần. Vào lần cuối cùng, nhớ cắm vào chắc chắn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố là do kết nối kém có thể xảy ra nếu đầu cắm bị bẩn. Đảm bảo vệ sinh đầu cắm thường xuyên.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Tăng âm lượng trên thiết bị được kết nối.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể do âm thanh được đặt quá nhỏ.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Nếu bạn có điện thoại thông minh, máy nghe nhạc Walkman hoặc thiết bị khác, hãy thử ghép nối Bluetooth tai nghe với một trong những thiết bị này, sau đó kiểm tra xem âm thanh có phát ra từ tai nghe hay không.
   Tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe