ID bài viết : 00223564 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe.

    Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe