ID bài viết : 00058304 / Sửa lần cuối : 06/08/2023In

Đầu earbud hoặc mút tai nghe thay thế có bán ở đâu?

    Tham khảo Trung tâm bảo hành Sony gần nhất để kiểm tra hàng có sẵn.

    Lưu ý:

    • Chỉ áp dụng cho tai nghe đi kèm với đầu earbud hoặc mút tai nghe.
    • Đầu earbud hoặc mút tai nghe thay thế sẽ không được bảo hành.

    Bài viết liên quan: