ID bài viết : 00233917 / Sửa lần cuối : 30/10/2019

Tôi có thể nghe các bản nhạc 360 Reality Audio từ Amazon Music HD bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm 360 Reality Audio (cá nhân hóa) qua tai nghe của Sony không?

    Ở thời điểm hiện tại, bạn không thể thực hiện điều này. Bạn có thể thưởng thức các bản nhạc 360 Reality Audio từ Amazon Music HD qua Amazon Echo Studio.

    Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Amazon.