ID bài viết : 00233963 / Sửa lần cuối : 30/10/2019

Tôi có thể trải nghiệm 360 Reality Audio bằng tai nghe của Sony không?

    Có, bạn có thể trải nghiệm các bản nhạc 360 Reality Audio bằng tai nghe của Sony. Khi sử dụng tai nghe đã chọn, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm 360 Reality Audio của bản thân bằng cách thực hiện 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio) bằng ứng dụng Headphones Connect.