Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Rescue Data(x86) thành phiên bản 2.6.2.13080 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Tiến trình cứu dữ liệu sẽ dừng lại nếu có bất kỳ tập tin nào có tên tập tin vượt quá 260 ký tự. 
- Sau khi DataRescue hoàn tất, nhất nút Detailed Results nhanh sẽ dẫn đến việc treo ứng dụng.

Tải về:
Rescue Data(x86) Update version 2.6.2.13080
Tập tin: EP0000601128.exe
Kích thước: 23.09 MB (24211488 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Rescue Data(x86) Update version 2.6.2.13080

Phiên bản

  • 2.6.2.13080

Kích thước

  • 23.09 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601128.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Tắt máy tính hoàn toàn, nhấn nút ASSIST.
2. Chọn language và thiết lập keyboard layout.
3. Chọn VAIO CareRescue và xác nhận phiên bản trên màn hình "Version".
4. Phiên bản là 2.0.2.13080 hoặc 2.1.1.13080.