Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care Recovery thành phiên bản 1.1.2.13230 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Cập nhật tập tin giúp đỡ cho USB3.0.

Tải về:
VAIO Care Recovery cập nhật phiên bản 1.1.2.13230
Tập tin: EP0000321150.msi
Kích thước: 29.5 MB (30,994,432 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care Recovery Update version 1.1.1.13230

Phiên bản

  • 1.1.1.13230

Kích thước

  • 29.5MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000321150.msi.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care Recovery\Version.txt
2. Phiên bản là 1.1.1.13230.