Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật USB DVD Super Multi Drive Firmware AW-G540A lên phiên bản 1.W2 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây:

- Khi sử dụng một bản sao lưu hoặc khôi phục của Windows 7, DVD + R (SL / DL) hiệu chỉnh các vấn đề về các lỗi xảy ra.

Bản cập nhật này cũng hỗ trợ USB Super Multi Drive (VGP-UDRW1).

Tải về:

USB DVD Super Multi Drive Firmware AW-G540A version 1.W2

Tên tập tin: EP0000211444.exe

Dung lượng: 2,15 MB (2.263.040 bytes)

 

 

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt USB DVD Super Multi Drive Firmware AW-G540A phiên bản 1.W2

Phiên bản

  • 1.W2

Kích thước

  • 2.15MB

Ngày phát hành

  • 2009-12-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý quan trọng:

 

- Phần cập nhật này chỉ tương thích với người dùng đang sử dụng ổ DVD gắn ngoài SuperMulti (VGP-UDRW1).
- Không cần cài đặt khi người dùng đang sử dụng ổ đĩa quang gắn trong.

- VGP-UDRW1 phải được kết nối với PC trong quá trình cập nhật.

 

 

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp 2 lần vào EP0000211444.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:

1. Tiến hành cài đặt lại.

2. Nếu quá trình cập nhật thành công, tên phiên bản "1.W2" được hiển thị.