Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Media Gallery lên phiên bản 2.2.2.09110 và:

Vấn đề về độ phân giải:
- Không thể phát lại toàn bộ album nhạc bởi atrac codec.
- Không thể hiển thị nội dung trên VAIO Media Plus.
- Hiển thị lỗi khi thiết lập Firewall trên VAIO Media Plus.
- Ứng dụng thất bại khi phát lại phim YouTube trên Music screen.
- Thiết lập thất bại khi cài đặt IE 10.
- Thất bại khi tải hình ảnh lên Facebook.

Thêm/giảm các tính năng:
- Giảm tính năng Twitter/Sina.
- Giảm tính năng Bing Maps.
- Thêm vào hình ảnh khuyến nghị trên Facebook tại màn hình Home.
- Thêm vào Tự động phát hiện hướng ảnh theo chiều dọc và ngang.
- Thêm vào Cải thiện tốc độ hiển thị hình ảnh trên màn hình Photo Player.

Tải về:
Media Gallery Update version 2.2.2.09110
Tên tập tin: EP0000600853.exe
Kích thước tập tin: 81.4 MB (80850912 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Media Gallery Update version 2.2.2.09110

Phiên bản

  • 2.2.2.09110

Kích thước

  • 77.2 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600853.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Media Gallery\Version.txt
2. Phiên bản là 2.2.2.09110.