Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PMB VAIO Edition Update lên phiên bản 5.1.00.13280 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Vấn đề về biểu tượng Toolbar trong Windows 64 bit.
- Nếu người dùng cập nhật 5.0.00, ứng dụng VAIO Creation có thể hiển thị 2 lần.
- Khi người dùng đăng nhập vào Windows, thanh tiêu đề được hiển thị vài giây đối với vài máy tính.
- Picture Motion Browser gây ra lỗi ngoại lệ với vài đĩa Blu-ray khi đưa vào.
- Cải thiện tốc độ tải vào từ Transfer JET.

Tải về:

PMB VAIO Edition Update version 5.1.00.13280

Tên tập tin: EP0000600099.exe

Kích thước: 226.69 MB (237692960 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt PMB VAIO Edition Update version 5.1.00.13280

Phiên bản

  • 5.1.00.13280

Kích thước

  • 226.69 MB

Ngày phát hành

  • 2010-03-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600099.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra xem cài đặt có thành công không:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\PMB\version.txt

Với 32bit : C:\Program Files\
Với 64bit : C:\Program Files (x86)