Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager lên phiên bản 3.9.58.06060 và khắc phục hiện tượng sau:

- Giảm truy cập đến máy chủ Gracenote.

Tải về:
VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager Update version 3.9.58.06060
Tên tập tin: EP0000600745.exe
Kích thước tập tin: 2571.1 KB(2632736 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager phiên bản 3.9.58.06060

Phiên bản

  • 3.9.58.06060

Kích thước

  • 2.6 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600745.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSEngineMMD.dll
2. Phiên bản là 3.9.58.06060.