Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Entertainment Platform SPF Service Update và sẽ khắc phục được các hiện tượng sau:

- Sửa lỗi "Crash of SPF Service, danh sách 10 vấn đề mới nhất của Windows Error Reporting."

Tải về:
Chương trình cập nhật dịch vụ VAIO Entertainment Platform SPF 1.0 - 1.0.1.07030
Tên tập tin: EP0000601194.exe
Kích thước tập tin: 2.97 MB (3113296 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Entertainment Platform SPF Service Update Program 1.0 - 1.0.1.07030

Phiên bản

  • 1.0 - 1.0.1.07030

Kích thước

  • 2.97 MB

Ngày phát hành

  • 2015-08-19

Yêu cầu hệ thống

  • Mac OS

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (hãy lưu ý thư mục để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000601194.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên phần cài đặt wizard.
4. Sau khi cài đặt hoàn thành, hãy khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra xem việc cài đặt có thành công không:
1. Đi đến C:\ProgramFiles\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\VersionSPFCore.txt
2. Phiên bản đúng sẽ hiển thị là 3.9.52.03050